FOREDRAG

Her kan du lese mer om Olav Haraldseids forskjellige foredrag med emner innen alt fra endringsledelse til team-building. Olav skreddersyr naturligvis alle sine foredrag, så du er sikret et foredrag perfekt for akkurat ditt arrangement.

Ledelse i endring

Foredraget; «Ledelse i endring» tar utgangspunkt i nye forretningsmodeller og ny teknologi som viktige drivere for stadig raskere endringer i næringslivet. Hovedvekten i dette foredraget vil handle om hvordan man får med seg mennesker på endringsprosesser, hvordan man får mennesker motivert for omskolering til nye kompetansekrav, og hvordan man får mennesker til å ta nye utfordringer i livet.

Her vil lytterne bli tatt med på en reise om hva som skjer i menneskesinnet når større endringer inntreffer – og hvordan man best mulig får med seg ledere og ansatte som ambassadører i endringsprosesser. Det handler om å få ambisjoner på et strategisk nivå til å bli handling på et operasjonelt nivå. I den forbindelse vil det vises til forskning og erfaring på hvordan man bl.a kan endre adferd og «mindset» hos ansatte, og styrke deres endringsberedskap.

Foredraget byr på en god kombinasjon av forretningsmessige virkeligheter, forskning, holdningspsykologi og en god porsjon humor og situasjonskomikk, og vil gi ledere og ansatte gode verktøy på hvordan styrke endringsberedskapen innenfor en forretningsenhet eller område.

Eksempler på temaer/foredrag

PRESTASJONSKULTUR: Hvordan styrke kulturen for gode prestasjoner over tid i din organisasjon.

ENDRINGSLEDELSE: Hvordan styrke endringsberedskapen i din organisasjon? Hvordan få med seg organisasjonen i endringsprosesser.

TEAM-UTVIKLING: Hvordan sette sammen et godt team av gode komplimentere ferdigheter? Hvordan får man et team til å fungere godt i praksis? Hvordan samhandle og samarbeide på en bedre måte?

ARBEIDSMILJØ: Hvordan skaper man et godt psykososialt arbeidsmiljø på arbeidsplassen? Hvordan styrker man samhørigheten og det sosiale klimaet?

SAMMENSLÅINGER OG FUSJONER: Hva er suksesskriteriene for en vellykket fusjon fra A til Å? Hvordan får man fokus på å skape gode fremtidige resultater sammen?

SELVUTVIKLING: Hvordan få frem det beste i seg selv (egen motivasjon). Selvinnsikt, selvregulering og selvutvikling.

MOTIVASJON & LEDELSE: Hvordan får du frem det beste i dine ansatte? Hvordan motivere til økt innsats?

MEDARBEIDER-ENGASJEMENT: Hvordan skape sterk følelsesmessig tilknytning til selskapet? Hvordan skape lidenskap og arbeidsglede?

INTERN-KOMMUNIKASJON: Suksesskriteriene for å lykkes med intern-kommunikasjonen.

KONKURRANSEKRAFT: Hvordan styrke konkurransekraft i tøffe perioder? Hvordan omstille virksomheten?

MANGFOLDS-KAPITALISME: Hva slags mangfold har et potensial i seg for å være prestasjonsfremmende? Hvordan leder man en større spennvidde av mangfold?

SALG & KUNDESERVICE: Hvordan gå fra ekspeditør til selger? Hvordan øke kundemassen gjennom gode prestasjoner i møtet med kunden?

HMS: Hvordan styrke etterlevelsen av HMS arbeidet i en organisasjon?

ETIKK: Hvordan styrker man kulturen for etterlevelse av etiske retningslinjer, regler og prosedyrer?

REKRUTTERING: Hvordan vinne kampen om de beste ansatte? Attrahere en større og mer relevant base samt selektere de beste.

LØNN & BONUS: Hvordan optimalisere lønn, bonus og andre betingelsesett i en organisasjon?

Kontakt

Her kan du raskt og enkelt sende en forespørsel på et foredrag med Olav Haraldseid - selvfølgelig helt uten forpliktelser. Du får lynrask tilbakemelding om pris, dato og annet.

  • Kommentar
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.